mculo womaskandi: Ukuhlaziywa komculo wesiZulu womdabu kusetshenziswa i-general inductive approach