Sikhulekel’ ibomvu! Abalale bebabili, bavuke bebathathu