Mkhwanaz; Somkhele; amagama emizi; Ukubaluleka kokulondolozwa kwamasiko